Goede resultaten

De Klaver Carnisse is een school waar uw kind goed leert lezen, rekenen en denken. Natuurlijk krijgt uw kind ook andere lessen bij ons, maar de basisvakken lezen, rekenen en taal vinden wij het belangrijkst. 

Doordat we veel tijd en aandacht besteden aan deze vakken, zijn onze resultaten goed. Onze leerkrachten volgen ieder jaar verschillende studies en cursussen om zich te ontwikkelen en uw kind nog beter te kunnen helpen. De eindtoets van groep 8 kent de afgelopen jaren een uitstekend en bovengemiddeld resultaat.

Op onze school kan uw kind leren in een klimaat van orde, rust en structuur. Voor kinderen die een hoger niveau aankunnen, zijn we gestart met de Klaverplusklas. Deze is er voor leerlingen uit groep 3 t/m 8. Één dagdeel per week krijgen deze kinderen les waarbij ze extra worden uitgedaagd. Voor de leerlingen in groep 1/2 is er ook een Klaverplusklas, deze vindt dit verspreid over de week plaats.

Voor de lees- en taalontwikkeling van uw kind(eren) hebben we een bibliotheek op school ingericht met nieuwe en aantrekkelijke boeken.

Ook hebben wij een samenwerking met Bibliotheek Rotterdam. Dit project heet: Bibliotheek in de klas. Elke groep leent boekenkisten, zodat het aanbod leesboeken voor alle leerlingen toereikend is.

Het fundamentele niveau is het basisniveau dat alle leerlingen moeten behalen op het gebied van rekenen, taal, spelling, lezen en begrijpend lezen. Landelijk moet dit 85% van de leerlingen zijn. Op De Klaver Carnisse scoren wij in schooljaar 2021/2022  95,3%.

Het streefniveau dat de kinderen op een school als De Klaver Carnisse moeten halen is volgens de inspectie 38%.  Op De Klaver Carnisse scoren wij in schooljaar 2021/2022  58,9 %. Dit betekent dat wij ruim 20% beter scoren dan van onze leerlingen wordt verwacht. 

Als we deze scores vergelijken met scholen uit de wijk en ook het landelijk gemiddelde presteren onze leerlingen bovengemiddeld goed. Daar zijn we heel trots. We kunnen dus met recht zeggen dat we 'Samen groeien naar succes!'

De resultaten vindt u ook hier:

Resultaten - CBS De Klaver Carnisse (Rotterdam) | Scholen op de kaart

Samen groeien we naar succes!

Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen.