Groen/blauw schoolplein

Na vele jaren van dromen, was het op vrijdag 8 december eindelijk zover. De officiële opening van het groen/blauwe schoolplein op basisschool De Klaver Carnisse. Samen met ouders, leerlingen, leerkrachten, samenwerkingspartners, subsidieverstrekkers en burgemeester Aboutaleb vierden wij dit feestelijke moment. Het schoolplein van De Klaver is omgeven met muren en bestond voornamelijk uit tegels en een drietal toestellen. Door de verveling ontstonden er tussen kinderen regelmatig opstootjes. Daarnaast hadden wij op warme dagen te weinig beschutting en kregen wij op natte dagen last van wateroverlast. Op De Klaver willen wij kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Naast de basisvakken vinden wij het ook belangrijk om lessen te geven over natuur, kunst, techniek, bewegen en gezonde voeding. Met de komst van ons groen/blauwe schoolplein kunnen wij hierop inspelen. Het plein is een veilige plek waar kinderen en de buurtbewoners tot rust kunnen komen en waar plek is voor buitenlessen en buurtactiviteiten.

Op 4 juli 2022 kregen wij het bericht van de Gemeente Rotterdam dat wij in aanmerking kwamen voor de speciale groen-/blauwe subsidie voor het schoolplein. Direct na de zomervakantie zijn wij onder leiding van IVN Natuureducatie van start gegaan met het project. Een bezoek aan de Speeldernis met de leerlingenraad, het bijwonen van de kick- off, inspiratiesessies en de schoolpleinentop met de werkgroep heeft bijgedragen aan voldoende ideeën voor het plein. Door de vele wensen en ideeën kwamen wij erachter dat er meer budget nodig was om alle plannen te kunnen bekostigen. Wij zijn daarom begin 2023 een samenwerking aangegaan met Onderwijssubsidiebureau. Zij hebben ons geholpen met het aanvragen van subsidies én met succes. Mede dankzij provincie Zuid- Holland en Teamsportservice Zuid- Holland voor de voucherregeling beweegvriendelijke leefomgeving, IVN natuurlijke schoolomgeving, Waterschap Hollandse Delta, Delta Port Donatiefonds, Job Dura Fonds, Stichting Kindertehuizen Rotterdam, Univé buurtfonds en Jantje Beton hebben wij al onze plannen kunnen realiseren.

Het saaie betegelde schoolplein is veranderd in een toegankelijke, uitdagende groene omgeving. Op het plein valt veel te ontdekken. Kinderen en buurtbewoners kunnen genieten van een rustige- en veilige speelplek met speelheuvels, modderkeuken, waterpomp, klim- en klauterplekken, glijbaan, touwbrug en een buitenlokaal. Hierdoor is het spel op het plein verbeterd. Het vernieuwde plein zorgt voor rust, nodig uit tot bewegen en stimuleert gezond gedrag. Dit is goed voor de concentratie en de leerprestaties van de kinderen. Daarnaast zorgt ons groen/blauwe schoolplein voor meer plant- en diersoorten. Het groen en de beschutte plekken op het plein zorgen bij hitte voor verkoeling en schaduw. Als het hard regent, wordt het water beter afgevoerd. Dat betekent minder waterplassen op school én in de wijk. Op deze manier wordt de stad nog groener en klimaatbestendiger!

Tijdens de viering werden alle genodigden verwelkomt door een swingende band. Kort daarna heeft burgemeester Aboutaleb het plein, samen met de leerlingenraad, officieel geopend. Vervolgens namen de leerlingen uit de leerlingenraad plaats bij hun favoriete plek op het plein en vertelden zij een anekdote. Op basisschool De Klaver Carnisse is ons motto: samen groeien naar succes. Door de samenwerkingen met ouders, leerkrachten, leerlingen, de leerlingenraad, de werkgroep, alle subsidieverstrekkers, ontwerper van ons schoolplein Roeland Crul en aannemingsbedrijf Blijdorp hebben wij ons groen/blauwe plein kunnen realiseren. Wij zijn daarom bijzonder trots dat de kinderen van De Klaver en de buurtbewoners van dit prachtige plein kunnen genieten..