De toekomst van onze leerlingen

Wij willen onze kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op een mooie toekomst. Wij proberen ze daarom zoveel mogelijk mee te geven. Behalve rekenen, taal en lezen is er ook aandacht voor andere vakken, vaardigheden en talenten. Ook dit hebben kinderen nodig om een mooie toekomst tegemoet te gaan.

Tijdens de lessen leren de kinderen ook vaardigheden op het gebied van communicatie, sociaal gedrag, normen en waarden die belangrijk zijn in onze maatschappij.

In het mooie aanbod van de dagprogrammering krijgen alle leerlingen Engels. Er is ook aandacht voor politiek, natuur, kunst, techniek, extra aandacht voor rekenen, taal en woordenschat. Sociale vaardigheidslessen, bewegen, dans, gezonde voeding enz.

Wij bieden onze kinderen veel, hierdoor  zijn veel kinderen van onze school zeer succesvol binnen het voortgezet onderwijs.

Samen groeien naar succes!

Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen.