Visie

Scholen verschillen steeds meer, in werkwijzen, sfeer, resultaten en kwaliteit. Dat maakt het kiezen voor een basisschool steeds moeilijker. Een mogelijk hulpmiddel bij het kiezen van een basisschool is om te weten wat de uitgangspunten van de een basisschool zijn. Op welke wijze kijken ze naar het onderwijs (en kinderen) en op welke manier geven ze daar invulling aan.

De Klaver Carnisse heeft als visie: Elk kind de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen.

Dit betekent in de praktijk dat we werken met groepshandelingsplannen. In een groepshandelingsplan staat beschreven wat we willen bereiken met de kinderen.Hierbij is rekening gehouden met het niveau van het kind. Door het werken met deze groepshandelingsplannen lukt het de leerkrachten alle leerlingen de aandacht te geven die zij verdienen. Ook de beter presterende leerlingen worden hierdoor op hun niveau geholpen.

We maken extra leertijd vrij om te investeren in de basisvaardigheden. Ons doel is om bij rekenen, spelling, begrijpend- en technisch lezen het landelijk gemiddelde van Cito-resultaten te behalen. Dit geldt ook voor de Cito eindtoets in groep 8. De laatste jaren is dit ons gelukt en daar zijn we als team trots op.

De bovenstaande visie wordt onderbouwt door 11 kernbegrippen die wij als De Klaver Carnisse heel belangrijk vinden. Een uitgebreide omschrijving van wat we met deze kernbegrippen bedoelen, kunt u opvragen bij de directie.