Verlof

Voor verlof i.v.m. bijzondere gelegenheden of omstandigheden moet u een aanvraag doen bij de directie. Aanvraagformulieren zijn bij iedere leerkracht aanwezig.

Extra verlof buiten de vakanties is niet mogelijk, tenzij u toestemming heeft van de inspectie van het basisonderwijs. Wilt u dat overwegen, neem dan eerst even contact op met de directie. Met betrekking tot dit verlof is een folder met informatie beschikbaar, te verkrijgen bij de directie.