Verlengde leertijd

De Klaver is in 2008 begonnen om na schooltijd extra activiteiten aan te bieden aan haar leerlingen.
Met deze Verlengde Leertijd worden de leerlingen een mogelijkheid geboden om hun horizon
te verbreden, hun kennis te vergroten op andere vakgebieden en te kunnen ondervinden waar
hun talenten liggen. De reacties van ouders en leerlingen zijn positief.

Aan het einde van een periode presenteren de leerlingen hun activiteiten aan ouders en leerkrachten.
Dit is altijd een gezellige, leerzame middag. Afgelopen jaar zijn er diverse filmpjes gemaakt van de
activiteiten, deze geven een prima beeld op welke wijze de Verlengde Leertijd een bijdrage kan leveren
aan de brede ontwikkel van kinderen.

Ook dit schooljaar zullen we opnieuw een uitgebreid aanbod aan activiteiten aanbieden.
We denken aan diverse taal- en rekenactiviteiten, dans/muziek/theater, creatieve onderdelen,
koken/gezonde voeding, huiswerkbegeleiding, tuinieren, sport en meer. Ook de plusklassen zijn
een onderdeel van de Verlengde leertijd.

Deze activiteiten worden gehouden na schooltijd en zullen door professionals worden gegeven.
Soms vinden deze op school zelf plaats, maar soms ook in het wijkcentrum Hart voor Carnisse,
voorheen Arend en de Zeemeeuw, Texelsestraat 18.

Omdat deze activiteiten na schooltijd plaatsvinden, moeten de ouders toestemming geven voor deelname.
Van de kinderen wordt verwacht, dat zij gemotiveerd zijn en daardoor met veel plezier kunnen genieten
van de activiteiten en dat zij zich netjes en beleefd gedragen. Ouders wordt gevraagd hun kind
hierin te stimuleren!

De activiteiten van de Verlengde Leertijd worden gecoördineerd door Marlies Gerritsma.
Zij is ook een aantal dagen per week aanwezig en u kunt bij haar terecht met vragen,
opmerkingen, ideeën over de Verlengde Leertijd.