Schoolgids

De schoolgids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op school heeft, leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt.

We hopen dat u met belangstelling onze Schoolgids 2019-2020 zult lezen.

Naast de schoolgids hebben we ook nog een extra informatieboekje voor de peuters (groepen 0). Informatieboekje ’t Kleine Klavertje
Klik hier voor het inspectierapport van de GGD: Inspectierapport Het Kleine Klavertje

Met vriendelijke groeten,
N. Stoop
Directeur