Schoolgids

De schoolgids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op school heeft, leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt.

We hopen dat u met belangstelling onze Schoolgids 2017-2018 zult lezen.

Naast de schoolgids voor onze basisschool is er ook een pedagogische beleidsplan voor de VVE (groepen 0)
Deze kunt u hier downloaden en lezen!

Met vriendelijke groeten,
H. Waard
Directeur