School en Thuis

Wij vinden het contact en de samenwerking met ouders erg belangrijk. U kent uw kind het beste.
Voor uw kind is het fijn te merken dat u actief mee doet met wat uw kind doet; thuis en op school.

De Klaver organiseert diverse bijeenkomsten voor ouders waar verteld wordt hoe er gewerkt wordt
en waar afspraken worden gemaakt over wat we samen kunnen doen.

Op school hebben we een medewerkster ouderbetrokkenheid die het contact onderhoudt en stimuleert
tussen ouders en school. Haar naam is Khadija Chahid.

Wat bieden wij u?
Puk & Ko / Ik & Ko ouderbijeenkomsten
   De methode voor taal en rekenen bij peuters en kleuters. Er is een speciaal ouder programma waar
   u samen met uw kind dingen gaat doen die wij ook op school doen.

* Themaochtenden
    Diverse interessante onderwerpen die u als ouder kunnen helpen bij de opvoeding van uw kind.

* Koffieochtenden
    Een gezellig samenzijn met andere ouders in de ouderkamer.

 

In het filmpje hieronder kunt u zien wat educatief partnerschap is.