Overblijf

De Klaver Carnisse biedt de mogelijkheid voor uw kinderen om over te blijven.
Dit kan alleen wanneer u uw kind niet zelf kan ophalen doordat u bijvoorbeeld werkt.
Er is elke dag gelegenheid tot overblijven, behalve op woensdag.

Het eten
Het is de bedoeling dat de kinderen die overblijven eten en drinken van thuis meenemen.
Ze mogen niet zelf iets gaan kopen. Geeft u niet meer eten mee dan ze thuis gewend zijn te eten.

Belangrijk:
* Als er bijzonderheden zijn, laat dat dan even aan de overblijfmoeders weten!
* Zet op de tas, op de broodtrommel en op de beker de naam van uw kind!

Aanmelden
Als u wilt dat uw kind overblijft, moet u uw kind eerst aanmelden bij de overblijf coördinator.
Dit in verband met de verzekering. Aanmeldingsformulieren kunt u vragen aan de overblijfcoördinatoren
Christine Verhoeven, Christiane Hoekstra of de directie. Dit formulier kunt u ook weer bij hen inleveren.
Voor vragen en opmerkingen over het overblijven kunt u altijd bij ons terecht.

Christiane Hoekstra is er elke ochtend op het hoofdgebouw om 08.30 uur en uiteraard zijn wij ook op de overblijfdagen
aanwezig, van 11.45 uur tot 13.30 uur.

Kosten
Voor het overblijven moet u een vergoeding betalen. Dit werkt als volgt:
Indien uw kind regelmatig bij ons komt overblijven, kunt u hiervoor een strippenkaart aanschaffen.
Deze kaart kost € 15,- en uw kind kan hierop 10 keer overblijven. De strippenkaart is gedurende het
hele schooljaar geldig en blijft in bezit van de overblijfadministratie op school. Als het kind overblijft
dan wordt de kaart op datum afgetekend.

Bij ons geldt de regel dat er vooraf voor een strippenkaart betaald dient te worden.
Als er niet tijdig betaald wordt, moeten wij voor één keer overblijven twee strippen afschrijven.
Wanneer de kaart vol is, geven wij deze aan uw kind mee, met het verzoek de volgende keer
een nieuwe kaart te kopen. Voor incidentele overblijvers zijn de kosten € 2,50 per kind per keer,
ook dit bedrag dient vooraf te worden voldaan.

Al deze betalingen moeten contant worden voldaan!

Dit geldt ook voor de kinderen op de dependance!
Hier moet ook altijd een strippenkaart gekocht worden. Deze kaart kunt u kopen bij juf Daniëlle.