Oudercommissie

Binnen De Klaver spelen ook de ouders van de kinderen een belangrijke rol. Onze school functioneert het beste met een goede samenwerking tussen school, kinderen en alle ouders. Een kind voelt zich immers fijn als het zich ook op school ‘thuis’ voelt. De oudercommissie wil eraan bijdragen de kinderen op De Klaver een leuke en aantrekkelijke basisschooltijd te geven.

Dit willen wij doen door in samenwerking met ouders, leerkrachten en directie van de school ondersteuning te bieden op verschillende vlakken. Maar zij zullen ook regelmatig een beroep op uw hulp doen. Wij rekenen erop dat ouders allemaal bij de school betrokken zijn en zich ook actief inzetten om de schooltijd van de kinderen zo prettig mogelijk te maken.
Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een brief mee, waarin u zich kunt opgeven voor hulp bij de taken die u zelf kiest.

Taken van de oudercommissie zijn onder andere:
* Hoofdluiscontrole
* Hulp bij projecten
* Hulp bij de sportdagen
* Hulp bij de sponsorloop
* Hulp bij Sint, Kerst en Pasen
* Hulp bij de schoolfotograaf
* Hulp bij schoolreis
* Hulp bij het zomerfeest
* Leeshulp in de groepen 4 en 5
* Het beschilderen van de ramen

Wilt u ook uw steentje bijdragen en meehelpen in de ouder commissie? Neem dan contact op met de directie.