Juf Bernice

Beste ouders/verzorgers,

Nagenoeg hebben enkelen van jullie mijn naam voorbij horen komen en anderen mij misschien mogen zien lopen in de gangen van de school of op het schoolplein zien staan en/of in de klas bij de leerkracht van uw zoon/dochter, maar weten nog niet wie ik ben en wat mijn functie is binnen de school. Daarom zal ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Bernice Purperhart. Moeder van een zoon van 12 en een dochter van 8. In mijn vrije tijd mag ik graag met mijn gezin op pad gaan en lees ik graag, daarnaast zit ik ook in een koor.

Met veel enthousiasme ben ik aan het begin van dit nieuwe schooljaar begonnen op deze school. Dit jaar ondersteun/val ik in alle groepen van de Klaver. Ik vind het een uitdaging, zo ook om kinderen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Kinderen worden geboren met vleugels en onderwijzers leren ze vliegen. Wanneer de aangeleerde lesstof 'eigen' is gemaakt en kinderen dus vliegen ga ik met een tevreden gevoel naar huis, maar ook wanneer ze een stap hebben gezet in hun persoonlijke ontwikkeling. Elke dag is anders en ieder kind is uniek. Dat maakt het onderwijs zo'n mooi vak. Ik heb de afgelopen jaren verschillende functies in het onderwijs en de kinderdag opvang bekleed waaronder: leerkracht in Suriname, pedagogisch medewerker in de kinderdag opvang en oproepleerkracht en onderwijsassistent op verschillende basisscholen in Rotterdam. Ik hoop de komende tijd met veel plezier te mogen werken op de Klaver.