NT2

NT2 onderwijs

Op onze basisschool zitten veel kinderen die thuis geen Nederlands spreken en hierdoor moeite hebben met het spreken van de Nederlandse taal.

Sinds schooljaar 2018-2019 hebben we daarom extra ondersteuning voor kleuters die Nederlands als tweede taal (NT2) spreken. Kinderen die deelnemen aan deze taalklas, worden een paar keer per week (voor een half uurtje) uit de klas gehaald. In een apart lokaal, dat hier speciaal voor is ingericht, gaan de kinderen samen met de NT2 juf spelenderwijs aan de slag met het thema. Tijdens deze momenten wordt vooral ingezet op woordenschat/Nederlandse taal. De NT2 juf zorgt dat de extra ondersteuning aansluit op het onderwijs in de klas, door dezelfde thema's aan te houden. De kinderen spelen samen met de juf in dezelfde soort hoeken en lezen extra uit de prentenboeken die ook in de klas worden voorgelezen. Op deze manier krijgen de kinderen de woorden in de klas aangeboden en krijgen ze tijdens de NT2 ondersteuning de tijd om deze woorden nogmaals te herhalen en te oefenen.

Tijdens het spelen zijn natuurlijk nog veel meer woorden nodig. De NT2 juf helpt de kinderen woorden te geven aan hun handelen, om ze zo extra Nederlandse taal te leren. We leren door te spelen en te ervaren.

Naast het extra taalonderwijs zal er aandacht besteed worden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen die de Nederlandse taal nog niet voldoende machtig zijn, kunnen moeite hebben met het uiten van hun gevoelens in het Nederlands. Samen met de juf spelen de kinderen de emoties na en leren ze de woorden/bewegingen die bij de gevoelens horen.

We hopen de kinderen door dit ‘extra zetje’ een mooie basis te geven voor de rest van hun schoolloopbaan op De Klaver.

Contactpersoon NT2: Juf Ruth