Medezeggenschapsraad

Ook ouders hebben zeggenschap over de besluiten die op school genomen worden.
Dit gebeurt door de Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit vertegenwoordigers
van ouders en vertegenwoordigers van (onderwijzend) personeel en spreekt mee over
allerlei onderwerpen die met school en het onderwijs te maken hebben.

De vertegenwoordigers van de ouders zijn:
– Mevrouw Zwart, moeder van Tim, Olivia en Emma
– Meneer Boeijen, vader van Ben
– Vacature open

De vertegenwoordigers van de school zijn:
– juf Patricia de Zeeuw
– juf Martine Sintmaartensdijk

De MR kan gevraagd en ook ongevraagd over alle zaken die de school betreffen voorstellen
doen aan de directie en zo haar mening geven. Zij overlegt met de directie over belangrijke
zaken die beleidsmatig van aard zijn. Doel hiervan is dat directie en MR samen de kwaliteit
van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden willen bewaken
en verbeteren. Het schoolbestuur moet in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met
de school. In andere gevallen wordt instemming gevraagd of hoeft de MR alleen te worden geïnformeerd.

Op beide locaties van de Klaver hangt een brievenbus waarin u ideeën en gedachtes over de
school kunt achterlaten. U kunt ons natuurlijk ook altijd even aanspreken. De MR zal deze ideeën
dan eventueel bespreken in een vergadering.

We vinden uw mening erg belangrijk!

Medezeggenschapsraad