Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is gericht op de motorische ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 16 jaar. Daarnaast geeft een kinderoefentherapeut gerichte houdings- en bewegingsadviezen. Kinderoefentherapie wordt volledig vergoed door de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

iMotoriek is gespecialiseerd in kinderoefentherapie en heeft een samenwerking met de school. De therapie wordt intern op school gegeven door Sara Goldstein. Kinderen met een motorische zorgvraag kunnen door de leerkracht en/of door u als ouder/verzorger worden aangemeld. Vervolgens krijgt u een toestemmingsformulier. Na het geven van de toestemming wordt er een verwijzing bij de huisarts aangevraagd. Wanneer deze binnen is, neemt Sara contact met u op om aanwezig te zijn bij het motorisch onderzoek. Van dit onderzoek wordt een verslag geschreven en het behandeldoel, indien nodig, zal gericht zijn op de motorische hulpvraag van het kind. Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het plan richt zich vooral op de achterstand en/of problemen van de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek. De therapie vindt op school plaats en duurt een half uur per week.

Het doel van de behandeling is spelenderwijs het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, waarbij het kind meer vertrouwen en plezier krijgt in het bewegen.

Wilt u meer informatie over kinderoefentherapie of over iMotoriek, dan kunt u dit vinden op onze website: www.imotoriek.nl.